Saltar al contenido

Iwori Bogbe

Ebbo: akuko, ayanaku, akuaro, ila, amala, obi, malaguidi, ewe oriye, gbogbo igui, eku, eya, epo, asho fun fun, opolopo ori, efun, awado niña, ileke de Orunla, tres adie para Oshún.