By Orula
0 Comments
Sep 6th, 2014
Suyere: kuke eude asho oduduwa afe oyu asho ki guofi. Nota: este Ifá dice, lo que Orunmila dice, resulta....
By Orula
0 Comments
Sep 6th, 2014
Rezo: Iroso Yeku akapa ganga oru nikute kuku Ifá irese. Adifafun guere tinshomo agutan elegbo. Ologbo meta kupanolu arun pamilo atari awo qui ibemiza a...
By Orula
0 Comments
Sep 6th, 2014
Rezo: Iroso Kaleku kosi awo efi abe lala bale lele makada kuarere Ifá oni barabaniregun awo kayedi Ifá kerere awo omaye baiye Ikú iroso kalelu awo maya...
By Orula
0 Comments
Sep 6th, 2014
Rezo: acapan ganga orun nicute cute ife ilese adifafun tinchore ire acuta lebo lordafun Orunmila Eshu y Osain....
By Orula
0 Comments
Sep 6th, 2014
Rezo: Iroso Kaleku kosi awo efi abe lala bale lele makada kuarere Ifá oni barabaniregun awo kayedi Ifá kerere awo omaye baiye Ikú Iroso Kaleku awo maya...
By Orula
0 Comments
Sep 6th, 2014
Suyere: awada obaye ibeiye, awada obaye ibeiye Ikú, awada obaye ibeiye Ikú leleo awada obaye ibeiye....
By Orula
0 Comments
Sep 6th, 2014
Rezo: ibe Ikú oreo bayebi Ikú unlo bayebi Ikú mowani olorun bayebi Ikú Ikú Olorun. Contenido relacionadosiroso matelekun...
By Orula
0 Comments
Sep 6th, 2014
Rezo: Iroso Yeku Iroso Kaleku awo ofi abe lala bele lelemaka dakuarerere Ifá oni barabarineregun awo bayeba Ifá korere awo obaya beiye Ikú....
By Orula
0 Comments
Sep 3rd, 2014
Rezo: ñamu ñamu, eitane oni oka oguaramo kora guaña osua...
By Orula
0 Comments
Sep 3rd, 2014
Rezo: allau coro adifafun ella elebele lebo llami egue fae....
By Orula
0 Comments
Sep 3rd, 2014
Rezo: Iroso Di mandulain ati eintoshe oun ome Orunmila. Adifafun Orunmila kewaye. Contenido relacionadosiroso odi orula...
By Orula
0 Comments
Sep 3rd, 2014
Rezo: Iroso Bara lori ofo oko oyore intori Orunmila lori oma lori niku lori eyo....