Saltar al contenido

Iwori Bogbe

Rezo: Ifá aleyo umbo. Iwori Bogbe efa ashe bellere efa awo abello ni agba ni boshe bodarani tembobole Ifá a fe fe Olorun. Agofore ka agbani Olorun. Oboni oba ni boshe Olorun. Onibaye baye oboni. Iwori Bogbe ashé igua lode aguie tole Ifá tolo.